The Daily Ilse - Come One, Come All To Ilse.

Trygghet under byggnadstiden.

När man var på jobbet så kan det medföra risker i bland och det har med att man bygger där det inte alltid finns alla säkerhetsanordningar på plats eftersom det är ett hus man bygger och taket är den farligaste delen på huset eftersom halkrisken är överhängande. Dessutom så hade vi alla ett snack med chefen vad vi skulle göra för att trygga vår egna säkerhet och det chefen gick med på var att skaffa hängbrygga som gör det mycket tryggare på taket samt att den är en säkerhet för dom där nere på marken för att saker ska komma ner från taket.